คำ: ส่งสาร

การออกเสียงใน ไทย [th]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงส่งสารในไทย

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: มีโอกาสศพมากมายสอดแนมดินแดน