คำ: วันจันทร์

วันจันทร์การออกเสียงใน ไทย [th]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงวันจันทร์ในไทย

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: อัมพวาThung Sam Roi YotPhra Nakhon Khiriใครขายไข่ไก่ไม่เป็นไร