คำ: ఫిబ్రవరి

เพิ่มใน: 26/09/2011 ฟังแล้ว:18 ครั้ง

ใน:

การออกเสียงใน เตลูกู [te]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงఫిబ్రవరిในเตลูกู

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: మార్పుగతంలోjayasrijaihoBaava