คำ: కానీ

เพิ่มใน: 23/01/2012 ฟังแล้ว:11 ครั้ง

การออกเสียงใน เตลูกู [te]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงకానీในเตลูกู

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: eppudukooraహంసunnadiavanchaneeyamu