คำ:

เพิ่มใน: 14/01/2012 ฟังแล้ว:15 ครั้ง

การออกเสียงใน เตลูกู [te]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงఈในเตลูกู

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: ఆకుప్పచ్చపుపైతాళముమో చెయ్యిశంఖము