คำ: ఇంగ్లీషు నెలలో ఒకటి

ใน:
การออกเสียงใน เตลูกู [te]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงఇంగ్లీషు నెలలో ఒకటిในเตลูกู

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: దుఃఖముఘటముగంపచలిఛత్రము