คำ: అతడు

เพิ่มใน: 23/08/2011 ฟังแล้ว:4 ครั้ง

การออกเสียงใน เตลูกู [te]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงఅతడుในเตลูกู

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: మిగిలినMooduBrundavanamSwarnakamalamoushadhamu