คำ: நன்றி

ใน:
நன்றிการออกเสียงใน ทมิฬ [ta]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงநன்றிในทมิฬ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: உண்ணாவிரதம்அழகுஎவ்வளவுஒட்டகம்பல்லி