คำ: শান্তি

เพิ่มใน: 04/07/2011 ฟังแล้ว:403 ครั้ง

การออกเสียงใน เบ็งกอล [bn]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงশান্তিในเบ็งกอล

เสียงและภาษาบนแผนที่

การออกเสียงใน อาหม [as]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงশান্তিในอาหม

สุ่มคำ: আর্মাডা, মজলিশ, উপনিবাস, বাড়া, অপরিহার্য