คำ: বায়ু

เพิ่มใน: 30/11/2012

สุ่มคำ: Assam (Oxomiya)