คำ: জাপান

เพิ่มใน: 06/01/2012 ฟังแล้ว:7 ครั้ง

การออกเสียงใน เบ็งกอล [bn]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงজাপানในเบ็งกอล

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: পাঠশালাবাইনোকুলারবয়সradhuniপঞ্চাশ