คำ: फलों

เพิ่มใน: 29/01/2013 ฟังแล้ว:1 ครั้ง

ใน:

การออกเสียงใน ฮินดี [hi]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงफलोंในฮินดี

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Gayatri Spivakसुधारीकरणअनभिव्यक्तकेंद्रीयप्राणायाम