คำ: फलों

ใน:
การออกเสียงใน ฮินดี [hi]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงफलोंในฮินดี

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: haribol !OrissaAnandAamir Khanअनन्वित