คำ: काटना

ใน:
काटनाการออกเสียงใน ฮินดี [hi]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงकाटनाในฮินดี

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: chakraआनाचाहतेहांहूँ