คำ: काटना

เพิ่มใน: 05/08/2009 ฟังแล้ว:8 ครั้ง

ใน:

การออกเสียงใน ฮินดี [hi]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงकाटनाในฮินดี

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: अक्ली