คำ: अनवाय

เพิ่มใน: 20/12/2010 ฟังแล้ว:1 ครั้ง

การออกเสียงใน ฮินดี [hi]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงअनवायในฮินดี

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Licchavi, मिस्री साम्राज्य, mujaddid, pallav, Duryodhana