คำ: अनवाय

การออกเสียงใน ฮินดี [hi]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงअनवायในฮินดี

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: priyanka chopraghagra choliलंबाPune