คำ: کزکردن

کزکردنการออกเสียงใน เปอร์เซีย [fa]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงکزکردنในเปอร์เซีย

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: تهرانزرتشتدوستاِصفهاندانش پژوه

Related words: کریه و بد منظرکزکز دادن کلهکز کردنکزازکژ نگرکژتابکژدکژدمکژدیس