คำ: نگهدار

เพิ่มใน: 04/05/2009 ฟังแล้ว:40 ครั้ง

การออกเสียงใน เปอร์เซีย [fa]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงنگهدارในเปอร์เซีย

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: خرگوشمقاطع مخروطیاز همان اولمیرابموناکو