คำ: میلاد

เพิ่มใน: 22/05/2009 ฟังแล้ว:153 ครั้ง

การออกเสียงใน เปอร์เซีย [fa]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงمیلادในเปอร์เซีย

เสียงและภาษาบนแผนที่

การออกเสียงใน อิรดู [ur]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงمیلادในอิรดู

สุ่มคำ: دلوکشدفتر انجمنسمیرمبندر کنارکآنزیم