คำ: متشکر

เพิ่มใน: 09/03/2012 ฟังแล้ว:27 ครั้ง

ใน:

การออกเสียงใน เปอร์เซีย [fa]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงمتشکرในเปอร์เซีย

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: خویشانميتينگمیلانیبه هر تقدیرچای لب دوز و لب سوز