คำ: لم کار

เพิ่มใน: 29/01/2013 ฟังแล้ว:8 ครั้ง

การออกเสียงใน เปอร์เซีย [fa]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงلم کارในเปอร์เซีย

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: حمل‏ و نقل دریاییزبان فارسیمعاینه کردنمجوزفراوانی