คำ: طاس

ใน:
طاسการออกเสียงใน เปอร์เซีย [fa]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงطاسในเปอร์เซีย

เสียงและภาษาบนแผนที่

طاسการออกเสียงใน อิรดู [ur]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงطاسในอิรดู

طاسการออกเสียงใน อาหรับ [ar]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงطاسในอาหรับ

สุ่มคำ: چشم اندازولخرجیاختیاراتکسریجنگ جهانی دوم