คำ: شناسان

เพิ่มใน: 22/05/2009 ฟังแล้ว:9 ครั้ง

การออกเสียงใน เปอร์เซีย [fa]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงشناسانในเปอร์เซีย

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: تپهاین‌كهIraj Mirzaبرگرددفرمائيد