คำ: در دوره

در دورهการออกเสียงใน เปอร์เซีย [fa]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงدر دورهในเปอร์เซีย

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: مالکیتفراروانشناسیبي زنيفراموش کردنسیر

Related words: در دسترسدر دل جنگلدر دل کوهدر دمدر دودر راستایدر راهدر رفتندر زدندر زمان