คำ: ابدیت

เพิ่มใน: 30/09/2012 ฟังแล้ว:28 ครั้ง

การออกเสียงใน เปอร์เซีย [fa]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงابدیتในเปอร์เซีย

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: تپهاین‌كهIraj Mirzaبرگرددفرمائيد