คำ: משום כך

เพิ่มใน: 22/01/2013 ฟังแล้ว:12 ครั้ง

การออกเสียงใน ฮิบรู [he]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงמשום כךในฮิบรู

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: עושהדורשchayilתקלטובתודה מראש