คำ: השכמה

เพิ่มใน: 09/10/2012 ฟังแล้ว:13 ครั้ง

การออกเสียงใน ฮิบรู [he]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงהשכמהในฮิบรู

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Zaphnath-Paaneahshavehגם אםבְּדָלנַחְטֹף