คำ: Сендер ішесіңдер

เพิ่มใน: 10/10/2012 ฟังแล้ว:20 ครั้ง

การออกเสียงใน คาซัค [kk]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงСендер ішесіңдерในคาซัค

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: тәттіЖайлаужаттығуларшешебиік