คำ: математикэ

เพิ่มใน: 28/09/2012 ฟังแล้ว:14 ครั้ง

การออกเสียงใน คาบาร์เดีย [kbd]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงматематикэในคาบาร์เดีย

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: щхъуэбзупэкӏыхьнитӏщхьэмыжныбжьыщӏэ