คำ: Майлуусуу

เพิ่มใน: 23/11/2012 ฟังแล้ว:17 ครั้ง

การออกเสียงใน คีร์กีซ [ky]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงМайлуусууในคีร์กีซ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Алгалай, Каракөл, тарт, сумкамды, бүткөн