คำ: болду

เพิ่มใน: 09/04/2011 ฟังแล้ว:28 ครั้ง

การออกเสียงใน คีร์กีซ [ky]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงболдуในคีร์กีซ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: албеттеKirghiziaмомпосуйКелечектетеориясынын