คำ: Ахърэт

เพิ่มใน: 21/04/2012 ฟังแล้ว:90 ครั้ง

การออกเสียงใน คาบาร์เดีย [kbd]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงАхърэтในคาบาร์เดีย

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: мэхъычажалыншагъэакциеапхуэдэхэурэАрыхъ