คำ: Абэдзэкъуай

การออกเสียงใน อะดีจีน [ady]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงАбэдзэкъуайในอะดีจีน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: АбанАбдзахАбpaгъуАбpamыжъуАбpикоc