วิธีการออกเสียงüdïในอิกโบ

คำ: üdï

เพิ่มใน: 29/11/2012
ใน: เพิ่มหมวดหมู่ให้กับüdï

üdïอยู่ระหว่างการพิจารณาที่การออกเสียงใน:

  • สุ่มคำ: nnu

แก้ไขคำ:

· เพิ่มภาษา
· เพิ่มหมวดหมู่

แจ้งปัญหาคำนี้:

คำนี้มีข้อผิดพลาดอย่างไร?
กรุณาแจ้งข้อผิดพลาดที่นี่.