ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/07/2015 باختن [fa] باختن การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2015 حمام رفتن [fa] حمام رفتن การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2015 صحبت کردن [fa] صحبت کردن การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2015 علی اکبر هاشمی رفسنجانی [fa] علی اکبر هاشمی رفسنجانی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2015 با [fa] با การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2015 گرسنمه [fa] گرسنمه การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2015 ریختن [fa] ریختن การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2015 بخرم [fa] بخرم การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2015 هر [fa] هر การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2015 دادگاه نظامی [fa] دادگاه نظامی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2015 خارجی [fa] خارجی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2015 طرف [fa] طرف การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2015 صدا [fa] صدا การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2015 فقط [fa] فقط การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2015 نامه [fa] نامه การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2015 صبحانه [fa] صبحانه การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2015 گرسنه [fa] گرسنه การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2015 تشنه [fa] تشنه การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2015 آفتاب [fa] آفتاب การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2015 دستمال کاغذی [fa] دستمال کاغذی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2015 فنجون [fa] فنجون การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 اصفهان [fa] اصفهان การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 فقيهي [fa] فقيهي การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 پريسا [fa] پريسا การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 عاشقانه [fa] عاشقانه การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 هکر [fa] هکر การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 لرستان [fa] لرستان การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 فراز [fa] فراز การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 برومند [fa] برومند การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 مرخصی [fa] مرخصی การออกเสียง 0คะแนนโหวต