ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
25/08/2015 کمر کوه [fa] کمر کوه การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2015 سند (رود) [fa] سند (رود) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2015 الوهيت [fa] الوهيت การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/08/2015 ولایت مطلقه [fa] ولایت مطلقه การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2015 نكات مهم [fa] نكات مهم การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2015 قابلمه [fa] قابلمه การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2015 قاشق [fa] قاشق การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2015 پاورقی [fa] پاورقی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2015 باختن [fa] باختن การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2015 حمام رفتن [fa] حمام رفتن การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2015 صحبت کردن [fa] صحبت کردن การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2015 علی اکبر هاشمی رفسنجانی [fa] علی اکبر هاشمی رفسنجانی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2015 با [fa] با การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2015 گرسنمه [fa] گرسنمه การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/07/2015 ریختن [fa] ریختن การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2015 بخرم [fa] بخرم การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2015 هر [fa] هر การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2015 دادگاه نظامی [fa] دادگاه نظامی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2015 خارجی [fa] خارجی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2015 طرف [fa] طرف การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2015 صدا [fa] صدا การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2015 فقط [fa] فقط การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2015 نامه [fa] نامه การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2015 صبحانه [fa] صبحانه การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2015 گرسنه [fa] گرسنه การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2015 تشنه [fa] تشنه การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2015 آفتاب [fa] آفتاب การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2015 دستمال کاغذی [fa] دستمال کاغذی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2015 فنجون [fa] فنجون การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 اصفهان [fa] اصفهان การออกเสียง 0คะแนนโหวต