ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
29/09/2015 استخلاف [fa] استخلاف การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/09/2015 تفال [fa] تفال การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/09/2015 استخارۀ ذات‌الرقاع [fa] استخارۀ ذات‌الرقاع การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2015 فغفور [fa] فغفور การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2015 همجنسگراستیزی [fa] همجنسگراستیزی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2015 همجنسگرایی [fa] همجنسگرایی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2015 گرایش جنسی [fa] گرایش جنسی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2015 با مشت گره [fa] با مشت گره การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2015 مذبحی [fa] مذبحی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2015 اندرکنش (تعامل) [fa] اندرکنش (تعامل) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2015 جمله بسیط [fa] جمله بسیط การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2015 ستیزه‌جو [fa] ستیزه‌جو การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2015 ثمربخش [fa] ثمربخش การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2015 خستگی‌ناپذیر [fa] خستگی‌ناپذیر การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2015 فرح‌بخش [fa] فرح‌بخش การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2015 روح‌نواز [fa] روح‌نواز การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2015 دل‌انگیز [fa] دل‌انگیز การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2015 کاربلد [fa] کاربلد การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2015 نیمۀ [fa] نیمۀ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2015 پاندا [fa] پاندا การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2015 دست روی دست گذاشتن [fa] دست روی دست گذاشتن การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2015 دست‌ دست کردن [fa] دست‌ دست کردن การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2015 دست‌مریزاد [fa] دست‌مریزاد การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2015 دست‌خوش [fa] دست‌خوش การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2015 هم‌آوا [fa] هم‌آوا การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/09/2015 جوره های مرتب [fa] جوره های مرتب การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/09/2015 ریزوَک [fa] ریزوَک การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/09/2015 ثابت ریاضی [fa] ثابت ریاضی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/09/2015 زنگ اول [fa] زنگ اول การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/09/2015 تستوسترون [fa] تستوسترون การออกเสียง 0คะแนนโหวต