คำออกเสียงโดยzichdใน Forvo

สมาชิก: zichd สมัครสมาชิกเพื่อzichdออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
17/09/2013 trpaslík [cs] trpaslík การออกเสียง คะแนนโหวต
17/09/2013 neživotný [cs] neživotný การออกเสียง คะแนนโหวต
17/09/2013 skrblit [cs] skrblit การออกเสียง คะแนนโหวต
17/09/2013 rovinka [cs] rovinka การออกเสียง คะแนนโหวต
17/09/2013 dějinný [cs] dějinný การออกเสียง คะแนนโหวต
17/09/2013 biosféra [cs] biosféra การออกเสียง คะแนนโหวต
23/05/2010 sokovi [cs] sokovi การออกเสียง คะแนนโหวต
23/05/2010 sokolskou [cs] sokolskou การออกเสียง คะแนนโหวต
23/05/2010 sokolovsku [cs] sokolovsku การออกเสียง คะแนนโหวต
23/05/2010 sokolovsko [cs] sokolovsko การออกเสียง คะแนนโหวต
23/05/2010 sokolovskem [cs] sokolovskem การออกเสียง คะแนนโหวต
23/05/2010 sokolovska [cs] sokolovska การออกเสียง คะแนนโหวต
23/05/2010 sokolovnu [cs] sokolovnu การออกเสียง คะแนนโหวต
23/05/2010 sokolovem [cs] sokolovem การออกเสียง คะแนนโหวต
23/05/2010 sokolova [cs] sokolova การออกเสียง คะแนนโหวต
23/05/2010 sokolníky [cs] sokolníky การออกเสียง คะแนนโหวต
23/05/2010 sokolníku [cs] sokolníku การออกเสียง คะแนนโหวต
23/05/2010 sólu [cs] sólu การออกเสียง คะแนนโหวต
23/05/2010 sololitu [cs] sololitu การออกเสียง คะแนนโหวต
23/05/2010 solný [cs] solný การออกเสียง คะแนนโหวต
23/05/2010 solnou [cs] solnou การออกเสียง คะแนนโหวต
23/05/2010 solné [cs] solné การออกเสียง คะแนนโหวต
23/05/2010 somálsku [cs] somálsku การออกเสียง คะแนนโหวต
23/05/2010 součást [cs] součást การออกเสียง คะแนนโหวต
23/05/2010 sondu [cs] sondu การออกเสียง คะแนนโหวต
23/05/2010 sondou [cs] sondou การออกเสียง คะแนนโหวต
23/05/2010 sond [cs] sond การออกเสียง คะแนนโหวต
23/05/2010 soudku [cs] soudku การออกเสียง คะแนนโหวต
23/05/2010 soudkovou [cs] soudkovou การออกเสียง คะแนนโหวต
23/05/2010 soudkové [cs] soudkové การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สาธารณรัฐเช็ก

ติดต่อzichd


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 39

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 0

การเข้า ชม: 4.735


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: n/a

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 4.518