คำออกเสียงโดยzichdใน Forvo

สมาชิก: zichd สมัครสมาชิกเพื่อzichdออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
17/09/2013 trpaslík [cs] trpaslík การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2013 neživotný [cs] neživotný การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2013 skrblit [cs] skrblit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2013 rovinka [cs] rovinka การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2013 dějinný [cs] dějinný การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2013 biosféra [cs] biosféra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2010 sokovi [cs] sokovi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2010 sokolskou [cs] sokolskou การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2010 sokolovsku [cs] sokolovsku การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2010 sokolovsko [cs] sokolovsko การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2010 sokolovskem [cs] sokolovskem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2010 sokolovska [cs] sokolovska การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2010 sokolovnu [cs] sokolovnu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2010 sokolovem [cs] sokolovem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2010 sokolova [cs] sokolova การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2010 sokolníky [cs] sokolníky การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2010 sokolníku [cs] sokolníku การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2010 sólu [cs] sólu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2010 sololitu [cs] sololitu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2010 solný [cs] solný การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2010 solnou [cs] solnou การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2010 solné [cs] solné การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2010 somálsku [cs] somálsku การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2010 součást [cs] součást การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2010 sondu [cs] sondu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2010 sondou [cs] sondou การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2010 sond [cs] sond การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2010 soudku [cs] soudku การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2010 soudkovou [cs] soudkovou การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2010 soudkové [cs] soudkové การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สาธารณรัฐเช็ก

ติดต่อzichd


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 39

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 0

การเข้า ชม: 7.433


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: n/a

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 5.508