คำออกเสียงโดยyuri84ใน Forvo

สมาชิก: yuri84 สมัครสมาชิกเพื่อyuri84ออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
23/10/2009 escavação [pt] escavação การออกเสียง คะแนนโหวต
23/10/2009 Betancourt [pt] Betancourt การออกเสียง คะแนนโหวต
16/10/2009 tauchéria [pt] tauchéria การออกเสียง คะแนนโหวต
16/10/2009 divisional [pt] divisional การออกเสียง คะแนนโหวต
16/10/2009 taúba [pt] taúba การออกเสียง คะแนนโหวต
16/10/2009 taurico [pt] taurico การออกเสียง คะแนนโหวต
16/10/2009 divisionário [pt] divisionário การออกเสียง คะแนนโหวต
16/10/2009 taurim [pt] taurim การออกเสียง คะแนนโหวต
16/10/2009 taurina [pt] taurina การออกเสียง คะแนนโหวต
16/10/2009 taurino [pt] taurino การออกเสียง คะแนนโหวต
16/10/2009 diviseiro [pt] diviseiro การออกเสียง คะแนนโหวต
16/10/2009 divisibilidade [pt] divisibilidade การออกเสียง คะแนนโหวต
16/10/2009 tauro [pt] tauro การออกเสียง คะแนนโหวต
16/10/2009 tauróbolo [pt] tauróbolo การออกเสียง คะแนนโหวต
16/10/2009 taurobóleo [pt] taurobóleo การออกเสียง คะแนนโหวต
16/10/2009 dobrão [pt] dobrão การออกเสียง คะแนนโหวต
16/10/2009 dobre [pt] dobre การออกเสียง คะแนนโหวต
16/10/2009 docidão [pt] docidão การออกเสียง คะแนนโหวต
16/10/2009 docético [pt] docético การออกเสียง คะแนนโหวต
16/10/2009 docetismo [pt] docetismo การออกเสียง คะแนนโหวต
16/10/2009 docilizar [pt] docilizar การออกเสียง คะแนนโหวต
16/10/2009 dócil [pt] dócil การออกเสียง คะแนนโหวต
16/10/2009 docilidade [pt] docilidade การออกเสียง คะแนนโหวต
16/10/2009 docílimo [pt] docílimo การออกเสียง คะแนนโหวต
16/10/2009 divulgativo [pt] divulgativo การออกเสียง คะแนนโหวต
16/10/2009 divulgado [pt] divulgado การออกเสียง คะแนนโหวต
16/10/2009 carumbé [pt] carumbé การออกเสียง คะแนนโหวต
16/10/2009 carunfeiro [pt] carunfeiro การออกเสียง คะแนนโหวต
16/10/2009 carunfa [pt] carunfa การออกเสียง คะแนนโหวต
16/10/2009 carúncula [pt] carúncula การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: บราซิล

ติดต่อyuri84


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 81

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 3

จำนวน ผู้ที่โหวต: 1คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 5.807


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 12.106

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 2.510