คำออกเสียงโดยyuri84ใน Forvo

สมาชิก: yuri84 สมัครสมาชิกเพื่อyuri84ออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
23/10/2009 escavação [pt] escavação การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/10/2009 Betancourt [pt] Betancourt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2009 tauchéria [pt] tauchéria การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2009 divisional [pt] divisional การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2009 taúba [pt] taúba การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2009 taurico [pt] taurico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2009 divisionário [pt] divisionário การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2009 taurim [pt] taurim การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2009 taurina [pt] taurina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2009 taurino [pt] taurino การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2009 diviseiro [pt] diviseiro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2009 divisibilidade [pt] divisibilidade การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2009 tauro [pt] tauro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2009 tauróbolo [pt] tauróbolo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2009 taurobóleo [pt] taurobóleo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2009 dobrão [pt] dobrão การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2009 dobre [pt] dobre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2009 docidão [pt] docidão การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2009 docético [pt] docético การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2009 docetismo [pt] docetismo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2009 docilizar [pt] docilizar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2009 dócil [pt] dócil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2009 docilidade [pt] docilidade การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2009 docílimo [pt] docílimo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2009 divulgativo [pt] divulgativo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2009 divulgado [pt] divulgado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2009 carumbé [pt] carumbé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2009 carunfeiro [pt] carunfeiro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2009 carunfa [pt] carunfa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2009 carúncula [pt] carúncula การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: บราซิล

ติดต่อyuri84


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 80

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 3

การเข้า ชม: 8.610


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 14.409

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 3.099