ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
20/05/2013 spil [nl] spil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2013 onderwijskundig [nl] onderwijskundig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2013 wendbaarheid [nl] wendbaarheid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2013 conceptueel [nl] conceptueel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2013 innovatief [nl] innovatief การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2013 zelfmanagement [nl] zelfmanagement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/09/2011 alfabetisch [nl] alfabetisch การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/09/2011 ajuin [nl] ajuin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2011 schottegat [nl] schottegat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2011 Stan Storimans [nl] Stan Storimans การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2011 shoarma [nl] shoarma การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2011 vermoorden [nl] vermoorden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2011 doden [nl] doden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2011 moorden [nl] moorden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2011 Cambuur [nl] Cambuur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2011 voorzorg [nl] voorzorg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2011 beijveren [nl] beijveren การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2011 juichen [nl] juichen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2011 overkijken [nl] overkijken การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/08/2011 jojoën [nl] jojoën การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/08/2011 Kopenhagen [nl] Kopenhagen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/08/2011 AWBZ-zorg [nl] AWBZ-zorg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/08/2011 BIG-register [nl] BIG-register การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/08/2011 big [nl] big การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/08/2011 psychotherapeut [nl] psychotherapeut การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/08/2011 fysiotherapeut [nl] fysiotherapeut การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
15/08/2011 overtuigen [nl] overtuigen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/08/2011 overtuigingskracht [nl] overtuigingskracht การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/08/2011 vergaderzaal [nl] vergaderzaal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2011 bierbrouwerij [nl] bierbrouwerij การออกเสียง 0คะแนนโหวต