คำออกเสียงโดยy100269ใน Forvo

สมาชิก: y100269 สมัครสมาชิกเพื่อy100269ออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
02/12/2011 accent [fr] accent การออกเสียง คะแนนโหวต
02/12/2011 université [fr] université การออกเสียง คะแนนโหวต
02/12/2011 jolie [fr] jolie การออกเสียง -1คะแนนโหวต
02/12/2011 copain [fr] copain การออกเสียง คะแนนโหวต
02/12/2011 calendrier [fr] calendrier การออกเสียง คะแนนโหวต
02/12/2011 Gars [fr] Gars การออกเสียง คะแนนโหวต
02/12/2011 enquête [fr] enquête การออกเสียง คะแนนโหวต
02/12/2011 murmuré [fr] murmuré การออกเสียง คะแนนโหวต
02/12/2011 pantalon [fr] pantalon การออกเสียง คะแนนโหวต
02/12/2011 la récolte [fr] la récolte การออกเสียง คะแนนโหวต
02/12/2011 résistance [fr] résistance การออกเสียง คะแนนโหวต
02/12/2011 debout [fr] debout การออกเสียง คะแนนโหวต
02/12/2011 Effacer [fr] Effacer การออกเสียง คะแนนโหวต
02/12/2011 crayon [fr] crayon การออกเสียง คะแนนโหวต
02/12/2011 incapable [fr] incapable การออกเสียง คะแนนโหวต
02/12/2011 voisin [fr] voisin การออกเสียง -3คะแนนโหวต
02/12/2011 Stylo [fr] Stylo การออกเสียง คะแนนโหวต
02/12/2011 semence [fr] semence การออกเสียง คะแนนโหวต
02/12/2011 dérange [fr] dérange การออกเสียง คะแนนโหวต
02/12/2011 cellulaire [fr] cellulaire การออกเสียง คะแนนโหวต
02/12/2011 ordinateur [fr] ordinateur การออกเสียง คะแนนโหวต
02/12/2011 gants [fr] gants การออกเสียง คะแนนโหวต
02/12/2011 tobogan [fr] tobogan การออกเสียง คะแนนโหวต
02/12/2011 hiver [fr] hiver การออกเสียง คะแนนโหวต
02/12/2011 saison [fr] saison การออกเสียง คะแนนโหวต
02/12/2011 salut [fr] salut การออกเสียง -2คะแนนโหวต
02/12/2011 avoir [fr] avoir การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/12/2011 être [fr] être การออกเสียง คะแนนโหวต
02/12/2011 coccinelle [fr] coccinelle การออกเสียง คะแนนโหวต
02/12/2011 océan [fr] océan การออกเสียง -1คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: แคนาดา

ติดต่อy100269


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 41

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 0

จำนวน ผู้ที่โหวต: 3คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 5.203


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: n/a

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 4.321