ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
25/05/2012 missile [en] missile การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/05/2012 fragile [en] fragile การออกเสียง -1คะแนนโหวต
25/05/2012 narwhals [en] narwhals การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/05/2012 mutant [en] mutant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/05/2012 primal [en] primal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/05/2012 mine [en] mine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/05/2012 heavy metal [en] heavy metal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/05/2012 Megadeth [en] Megadeth การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/05/2012 Facebook [en] Facebook การออกเสียง 0คะแนนโหวต