คำออกเสียงโดยwolfganghofmeierใน Forvo หน้า6.

สมาชิก: wolfganghofmeier สมัครสมาชิกเพื่อwolfganghofmeierออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
05/09/2012 jezail [de] jezail การออกเสียง คะแนนโหวต
05/09/2012 Ludwig Crüwell [de] Ludwig Crüwell การออกเสียง คะแนนโหวต
05/09/2012 Wurst wider Wurst [de] Wurst wider Wurst การออกเสียง คะแนนโหวต
05/09/2012 Cöthen [de] Cöthen การออกเสียง คะแนนโหวต
05/09/2012 Eroica-Haus [de] Eroica-Haus การออกเสียง คะแนนโหวต
05/09/2012 erörternswert [de] erörternswert การออกเสียง คะแนนโหวต
05/09/2012 Gauß-Verteilung [de] Gauß-Verteilung การออกเสียง คะแนนโหวต
05/09/2012 kreiden [de] kreiden การออกเสียง คะแนนโหวต
05/09/2012 ÖBB-Infrastruktur [de] ÖBB-Infrastruktur การออกเสียง คะแนนโหวต
05/09/2012 Bamberger Apokalypse [de] Bamberger Apokalypse การออกเสียง คะแนนโหวต
05/09/2012 Großendorf [de] Großendorf การออกเสียง คะแนนโหวต
04/09/2012 Bertolt [de] Bertolt การออกเสียง คะแนนโหวต
04/09/2012 MyZeil [de] MyZeil การออกเสียง คะแนนโหวต
04/09/2012 Christoph Meiners [de] Christoph Meiners การออกเสียง คะแนนโหวต
04/09/2012 Arnold Adolph Berthold [de] Arnold Adolph Berthold การออกเสียง คะแนนโหวต
04/09/2012 Traxler [de] Traxler การออกเสียง คะแนนโหวต
04/09/2012 Belzec [de] Belzec การออกเสียง คะแนนโหวต
04/09/2012 suffragan [de] suffragan การออกเสียง คะแนนโหวต
04/09/2012 Therese von Brunswick [de] Therese von Brunswick การออกเสียง -1คะแนนโหวต
03/09/2012 Gideon Ernst von Laudon [de] Gideon Ernst von Laudon การออกเสียง คะแนนโหวต
03/09/2012 Richard von Weizsäcker [de] Richard von Weizsäcker การออกเสียง คะแนนโหวต
03/09/2012 Klessheim [de] Klessheim การออกเสียง คะแนนโหวต
03/09/2012 Herrlingen [de] Herrlingen การออกเสียง คะแนนโหวต
03/09/2012 Edgar Feuchtinger [de] Edgar Feuchtinger การออกเสียง คะแนนโหวต
02/09/2012 Karl Mack von Leiberich [de] Karl Mack von Leiberich การออกเสียง คะแนนโหวต
01/09/2012 Szarszewski [de] Szarszewski การออกเสียง คะแนนโหวต
01/09/2012 Kurt Student [de] Kurt Student การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2012 Lykanthrop [de] Lykanthrop การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2012 Wahlstein [de] Wahlstein การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2012 Müller-Lyer [de] Müller-Lyer การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

I was born in Munich, Germany, but live in British Columbia, Canada. I have studied about 15 languages: German, English, Dutch, Yiddish, Ancient Greek, Russian, Latin, French, Italian, Spanish, Portuguese, Welsh, Mandarin Chinese, Japanese, Thai, Dakelh (Carrier).

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เยอรมัน

ติดต่อwolfganghofmeier


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 18.484 (127 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 28.334

จำนวน ผู้ที่โหวต: 140คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 155.591


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 11

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 15