คำออกเสียงโดยwolfganghofmeierใน Forvo หน้า10.

สมาชิก: wolfganghofmeier สมัครสมาชิกเพื่อwolfganghofmeierออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
21/08/2012 ungeschmückt [de] ungeschmückt การออกเสียง คะแนนโหวต
21/08/2012 überempfindlich [de] überempfindlich การออกเสียง คะแนนโหวต
21/08/2012 gleichrichten [de] gleichrichten การออกเสียง คะแนนโหวต
21/08/2012 verstehend [de] verstehend การออกเสียง คะแนนโหวต
21/08/2012 bestirnt [de] bestirnt การออกเสียง คะแนนโหวต
21/08/2012 zerstoßen [de] zerstoßen การออกเสียง คะแนนโหวต
21/08/2012 Themeneinfalt [de] Themeneinfalt การออกเสียง คะแนนโหวต
21/08/2012 Doppelpedalharfe [de] Doppelpedalharfe การออกเสียง คะแนนโหวต
21/08/2012 Bassett [de] Bassett การออกเสียง คะแนนโหวต
21/08/2012 Basshorn [de] Basshorn การออกเสียง คะแนนโหวต
21/08/2012 Basslaute [de] Basslaute การออกเสียง คะแนนโหวต
21/08/2012 Kirste [de] Kirste การออกเสียง คะแนนโหวต
21/08/2012 Bassgambe [de] Bassgambe การออกเสียง คะแนนโหวต
21/08/2012 Ährenbildung [de] Ährenbildung การออกเสียง คะแนนโหวต
21/08/2012 gerippt [de] gerippt การออกเสียง คะแนนโหวต
21/08/2012 auseinanderwehen [de] auseinanderwehen การออกเสียง คะแนนโหวต
21/08/2012 hintragen [de] hintragen การออกเสียง คะแนนโหวต
21/08/2012 hundertjährig [de] hundertjährig การออกเสียง คะแนนโหวต
21/08/2012 gewinnreich [de] gewinnreich การออกเสียง คะแนนโหวต
21/08/2012 bestimmungsgerecht [de] bestimmungsgerecht การออกเสียง คะแนนโหวต
21/08/2012 kardätschen [de] kardätschen การออกเสียง คะแนนโหวต
21/08/2012 Frisiertoilette [de] Frisiertoilette การออกเสียง คะแนนโหวต
21/08/2012 herbeirufen [de] herbeirufen การออกเสียง คะแนนโหวต
21/08/2012 geistesschwach [de] geistesschwach การออกเสียง คะแนนโหวต
21/08/2012 chloren [de] chloren การออกเสียง คะแนนโหวต
21/08/2012 zusammengefegt [de] zusammengefegt การออกเสียง คะแนนโหวต
21/08/2012 Bregman [de] Bregman การออกเสียง คะแนนโหวต
21/08/2012 warisch [de] warisch การออกเสียง คะแนนโหวต
21/08/2012 Prahlhans [de] Prahlhans การออกเสียง คะแนนโหวต
21/08/2012 Rundfunkempfänger [de] Rundfunkempfänger การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

I was born in Munich, Germany, but live in British Columbia, Canada. I have studied about 15 languages: German, English, Dutch, Yiddish, Ancient Greek, Russian, Latin, French, Italian, Spanish, Portuguese, Welsh, Mandarin Chinese, Japanese, Thai, Dakelh (Carrier).

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เยอรมัน

ติดต่อwolfganghofmeier


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 18.484 (127 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 28.334

จำนวน ผู้ที่โหวต: 140คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 156.677


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 11

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 15