คำออกเสียงโดยwmillsใน Forvo หน้า4.

สมาชิก: wmills สมัครสมาชิกเพื่อwmillsออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
13/07/2008 Petrarca [it] Petrarca การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/07/2008 Angelo Poliziano [it] Angelo Poliziano การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/07/2008 Mario Soldati [it] Mario Soldati การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/07/2008 giardino [it] giardino การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/07/2008 Alberto Moravia [it] Alberto Moravia การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/07/2008 termini [it] termini การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2008 Italo Calvino [it] Italo Calvino การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/07/2008 Raffaello Sanzio [it] Raffaello Sanzio การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/07/2008 Filippo Brunelleschi [it] Filippo Brunelleschi การออกเสียง 1คะแนนโหวต
01/07/2008 Carlo Crivelli [it] Carlo Crivelli การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/07/2008 Tiziano [it] Tiziano การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/07/2008 Sandro Pertini [it] Sandro Pertini การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/07/2008 Pontormo [it] Pontormo การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/07/2008 Leonardo Sciascia [it] Leonardo Sciascia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/07/2008 Vasco Pratolini [it] Vasco Pratolini การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/07/2008 Luigi Pirandello [it] Luigi Pirandello การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/07/2008 Leon Battista Alberti [it] Leon Battista Alberti การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/07/2008 Giorgio Bassani [it] Giorgio Bassani การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/07/2008 Cesare Beccaria [it] Cesare Beccaria การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/07/2008 Curzio Malaparte [it] Curzio Malaparte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/07/2008 Ugo Foscolo [it] Ugo Foscolo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/07/2008 Grazia Deledda [it] Grazia Deledda การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/07/2008 Carlo Emilio Gadda [it] Carlo Emilio Gadda การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/07/2008 Silvio Pellico [it] Silvio Pellico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/07/2008 Andrea Palladio [it] Andrea Palladio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/07/2008 Giacomo Leopardi [it] Giacomo Leopardi การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/07/2008 Primo Levi [it] Primo Levi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/07/2008 Carlo Levi [it] Carlo Levi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/07/2008 Eugenio Montale [it] Eugenio Montale การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/07/2008 Elsa Morante [it] Elsa Morante การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: อิตาลี

ติดต่อwmills


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 297 (80 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 662

จำนวน ผู้ที่โหวต: 99คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 67.472


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 380

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.012