คำออกเสียงโดยwhattheใน Forvo หน้า6.

สมาชิก: whatthe สมัครสมาชิกเพื่อwhattheออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
30/08/2012 选举权 [yue] 选举权 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2012 选举权 [hak] 选举权 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2012 选举权 [zh] 选举权 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2012 选举 [yue] 选举 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2012 科学 [hak] 科学 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2012 民主 [hak] 民主 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2012 选票 [hak] 选票 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2012 选票 [yue] 选票 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2012 选票 [zh] 选票 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2012 贪官 [hak] 贪官 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2012 贪官 [yue] 贪官 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2012 贪官 [zh] 贪官 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2012 医院 [yue] 医院 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2012 医院 [hak] 医院 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2012 学校 [hak] 学校 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2012 学校 [yue] 学校 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2012 [yue] 将 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2012 [yue] 揭 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2012 [yue] 寻 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2012 [yue] 卓 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2012 [yue] 强 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2012 伦敦 [yue] 伦敦 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2012 周星驰 [yue] 周星驰 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2012 周华健 [yue] 周华健 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2012 周华健 [zh] 周华健 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2012 谭咏麟 [zh] 谭咏麟 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2012 谭咏麟 [hak] 谭咏麟 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2012 奥巴马 [yue] 奥巴马 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2012 历史 [yue] 历史 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2012 长城 [yue] 长城 การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

born in 1986, speak Hakka, Cantonese, Manderin and some English. contact info:zhuquanfeng2@qq.com

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: จีน

ติดต่อwhatthe


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 238 (1 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 167

จำนวน ผู้ที่โหวต: 5คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 25.749


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 968

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.196