คำออกเสียงโดยwasmachienใน Forvo

สมาชิก: wasmachien สมัครสมาชิกเพื่อwasmachienออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
13/03/2014 fantastische [nl] fantastische การออกเสียง คะแนนโหวต
13/03/2014 coryfee [nl] coryfee การออกเสียง คะแนนโหวต
13/03/2014 bloemenzaak [nl] bloemenzaak การออกเสียง คะแนนโหวต
13/03/2014 pakweg [nl] pakweg การออกเสียง คะแนนโหวต
13/03/2014 lanterfant [nl] lanterfant การออกเสียง คะแนนโหวต
13/03/2014 dvd-recorder [nl] dvd-recorder การออกเสียง คะแนนโหวต
13/03/2014 boomknuffeltherapie [nl] boomknuffeltherapie การออกเสียง คะแนนโหวต
13/03/2014 halsketting [nl] halsketting การออกเสียง คะแนนโหวต
13/03/2014 in de bossen [nl] in de bossen การออกเสียง คะแนนโหวต
13/03/2014 karretje [nl] karretje การออกเสียง คะแนนโหวต
27/02/2014 beviel [nl] beviel การออกเสียง คะแนนโหวต
27/02/2014 lijkkoets [nl] lijkkoets การออกเสียง คะแนนโหวต
27/02/2014 lijkkist [nl] lijkkist การออกเสียง คะแนนโหวต
27/02/2014 Varsseveldsestraatweg [nl] Varsseveldsestraatweg การออกเสียง คะแนนโหวต
27/02/2014 storingsgevoelige [nl] storingsgevoelige การออกเสียง คะแนนโหวต
27/02/2014 Kiers [nl] Kiers การออกเสียง คะแนนโหวต
27/02/2014 Manfred F.R. Kets de Vries [nl] Manfred F.R. Kets de Vries การออกเสียง คะแนนโหวต
27/02/2014 uitjouwen [nl] uitjouwen การออกเสียง คะแนนโหวต
27/02/2014 Guy Vanderborght [nl] Guy Vanderborght การออกเสียง คะแนนโหวต
29/08/2013 goddank [nl] goddank การออกเสียง คะแนนโหวต
29/08/2013 met defecten [nl] met defecten การออกเสียง คะแนนโหวต
29/08/2013 in het huwelijk treden met [nl] in het huwelijk treden met การออกเสียง คะแนนโหวต
29/08/2013 verstenen [nl] verstenen การออกเสียง คะแนนโหวต
29/08/2013 banvonnis [nl] banvonnis การออกเสียง คะแนนโหวต
29/08/2013 paren [nl] paren การออกเสียง คะแนนโหวต
29/08/2013 dekker [nl] dekker การออกเสียง คะแนนโหวต
29/08/2013 buidel [nl] buidel การออกเสียง คะแนนโหวต
29/08/2013 voorgekomen [nl] voorgekomen การออกเสียง คะแนนโหวต
29/08/2013 dekglas [nl] dekglas การออกเสียง คะแนนโหวต
29/08/2013 coordinaten [nl] coordinaten การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เบลเยี่ยม

ติดต่อwasmachien


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 85 (5 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 5

จำนวน ผู้ที่โหวต: 6คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 3.885


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 8.931

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 2.420