คำออกเสียงโดยwackoใน Forvo

สมาชิก: wacko สมัครสมาชิกเพื่อwackoออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
27/01/2012 koning [nl] koning การออกเสียง คะแนนโหวต
27/01/2012 legendarisch [nl] legendarisch การออกเสียง คะแนนโหวต
27/01/2012 hallo [nl] hallo การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
27/01/2012 oricalchum [nl] oricalchum การออกเสียง คะแนนโหวต
27/01/2012 René Goormaghtigh [nl] René Goormaghtigh การออกเสียง คะแนนโหวต
27/01/2012 Kemy Agustien [nl] Kemy Agustien การออกเสียง คะแนนโหวต
27/01/2012 lippershey [nl] lippershey การออกเสียง คะแนนโหวต
27/01/2012 De Boeck [nl] De Boeck การออกเสียง คะแนนโหวต
27/01/2012 bevoegdheid [nl] bevoegdheid การออกเสียง คะแนนโหวต
27/01/2012 desmense [nl] desmense การออกเสียง คะแนนโหวต
27/01/2012 Romejn de Hooghe [nl] Romejn de Hooghe การออกเสียง คะแนนโหวต
27/01/2012 Gerard Houckgeest [nl] Gerard Houckgeest การออกเสียง คะแนนโหวต
26/05/2010 Eexterzandvoort [nl] Eexterzandvoort การออกเสียง คะแนนโหวต
26/05/2010 Foudgum [nl] Foudgum การออกเสียง คะแนนโหวต
26/05/2010 Foxwolde [nl] Foxwolde การออกเสียง คะแนนโหวต
26/05/2010 Elahuizen [nl] Elahuizen การออกเสียง คะแนนโหวต
26/05/2010 Allewoutsdijk [nl] Allewoutsdijk การออกเสียง คะแนนโหวต
26/05/2010 Garrelsweer [nl] Garrelsweer การออกเสียง คะแนนโหวต
26/05/2010 Garsthuizen [nl] Garsthuizen การออกเสียง คะแนนโหวต
26/05/2010 Gelselaar [nl] Gelselaar การออกเสียง คะแนนโหวต
26/05/2010 's-Heer Arendskerke [nl] 's-Heer Arendskerke การออกเสียง คะแนนโหวต
26/05/2010 's-Heer Abtskerke [nl] 's-Heer Abtskerke การออกเสียง คะแนนโหวต
26/05/2010 Hantumhuizen [nl] Hantumhuizen การออกเสียง คะแนนโหวต
26/05/2010 Langweer [nl] Langweer การออกเสียง คะแนนโหวต
26/05/2010 Lelijkstad [nl] Lelijkstad การออกเสียง คะแนนโหวต
26/05/2010 Molkwerum [nl] Molkwerum การออกเสียง คะแนนโหวต
26/05/2010 Marijenkampen [nl] Marijenkampen การออกเสียง คะแนนโหวต
26/05/2010 Gillis [nl] Gillis การออกเสียง คะแนนโหวต
26/05/2010 Jan Porcellis [nl] Jan Porcellis การออกเสียง คะแนนโหวต
26/05/2010 Nicolaes Berchem [nl] Nicolaes Berchem การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เนเธอร์แลนด์

เว็บ: http://www.waxo.nl/

ติดต่อwacko


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 61 (2 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 1

จำนวน ผู้ที่โหวต: 2คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 7.496


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 28.714

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 3.135