คำออกเสียงโดยvioolใน Forvo หน้า2.

สมาชิก: viool สมัครสมาชิกเพื่อvioolออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
23/01/2014 Herbert Blankensteijn [nl] Herbert Blankensteijn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 Molijn [nl] Molijn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 vlakvaaggronden [nl] vlakvaaggronden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 hofeerdgronden [nl] hofeerdgronden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 Entr'acte [nl] Entr'acte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 tweeling [nl] tweeling การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 stiefvader [nl] stiefvader การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 stiefmoeder [nl] stiefmoeder การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 stiefbroer [nl] stiefbroer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 stiefzus [nl] stiefzus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 melkveehouder [nl] melkveehouder การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 delbrikgronden [nl] delbrikgronden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 bergbrikgronden [nl] bergbrikgronden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 rooibrikgronden [nl] rooibrikgronden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 plaseerdgronden [nl] plaseerdgronden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 akkereerdgronden [nl] akkereerdgronden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 meerveengronden [nl] meerveengronden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 daalbrikgronden [nl] daalbrikgronden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 slikvaaggronden [nl] slikvaaggronden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 gorsvaaggronden [nl] gorsvaaggronden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 drechtvaaggronden [nl] drechtvaaggronden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 boveengronden [nl] boveengronden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 poldervaaggronden [nl] poldervaaggronden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 nesvaaggronden [nl] nesvaaggronden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 vorstvaaggronden [nl] vorstvaaggronden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 aarveengronden [nl] aarveengronden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 koopveengronden [nl] koopveengronden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 Broecke [nl] Broecke การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 woudeerdgronden [nl] woudeerdgronden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 pleeggezin [nl] pleeggezin การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เนเธอร์แลนด์

ติดต่อviool


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 300 (6 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 2

จำนวน ผู้ที่โหวต: 7คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 17.743


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 16.363

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.001