คำออกเสียงโดยvioolใน Forvo หน้า2.

สมาชิก: viool สมัครสมาชิกเพื่อvioolออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
23/01/2014 boveengronden [nl] boveengronden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 poldervaaggronden [nl] poldervaaggronden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 nesvaaggronden [nl] nesvaaggronden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 vorstvaaggronden [nl] vorstvaaggronden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 aarveengronden [nl] aarveengronden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 koopveengronden [nl] koopveengronden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 Broecke [nl] Broecke การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 woudeerdgronden [nl] woudeerdgronden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 pleeggezin [nl] pleeggezin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 pleegvader [nl] pleegvader การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 pleegmoeder [nl] pleegmoeder การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 pleegkind [nl] pleegkind การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 Josef Israelplein [nl] Josef Israelplein การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 pleegzoon [nl] pleegzoon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 pleegdochter [nl] pleegdochter การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/01/2014 vettig [nl] vettig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 uit elkaar gaan [nl] uit elkaar gaan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 ontbloten [nl] ontbloten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 struikelen [nl] struikelen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 doemscenario [nl] doemscenario การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 historiestuk [nl] historiestuk การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 wortelen [nl] wortelen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 waterhuishouding [nl] waterhuishouding การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 kerstboominzameling [nl] kerstboominzameling การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 vermicelli [nl] vermicelli การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 tijdstippen [nl] tijdstippen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 advocaatkosten [nl] advocaatkosten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 van Ooij [nl] van Ooij การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 Schooneveld [nl] Schooneveld การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 Marsdiep [nl] Marsdiep การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เนเธอร์แลนด์

ติดต่อviool


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 279 (6 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 2

จำนวน ผู้ที่โหวต: 7คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 10.924


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 16.215

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 938