คำออกเสียงโดยvioolใน Forvo

สมาชิก: viool สมัครสมาชิกเพื่อvioolออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
23/01/2014 lictorbundel [nl] lictorbundel การออกเสียง คะแนนโหวต
23/01/2014 heraldisch [nl] heraldisch การออกเสียง คะแนนโหวต
23/01/2014 nok [nl] nok การออกเสียง คะแนนโหวต
23/01/2014 vervallen [nl] vervallen การออกเสียง คะแนนโหวต
23/01/2014 uitstralen [nl] uitstralen การออกเสียง คะแนนโหวต
23/01/2014 beemdbrikgronden [nl] beemdbrikgronden การออกเสียง คะแนนโหวต
23/01/2014 laarpodzolgronden [nl] laarpodzolgronden การออกเสียง คะแนนโหวต
23/01/2014 liedeerdgronden [nl] liedeerdgronden การออกเสียง คะแนนโหวต
23/01/2014 kuilbrikgronden [nl] kuilbrikgronden การออกเสียง คะแนนโหวต
23/01/2014 Herbert Blankensteijn [nl] Herbert Blankensteijn การออกเสียง คะแนนโหวต
23/01/2014 Molijn [nl] Molijn การออกเสียง คะแนนโหวต
23/01/2014 vlakvaaggronden [nl] vlakvaaggronden การออกเสียง คะแนนโหวต
23/01/2014 hofeerdgronden [nl] hofeerdgronden การออกเสียง คะแนนโหวต
23/01/2014 Entr'acte [nl] Entr'acte การออกเสียง คะแนนโหวต
23/01/2014 tweeling [nl] tweeling การออกเสียง คะแนนโหวต
23/01/2014 stiefvader [nl] stiefvader การออกเสียง คะแนนโหวต
23/01/2014 stiefmoeder [nl] stiefmoeder การออกเสียง คะแนนโหวต
23/01/2014 stiefbroer [nl] stiefbroer การออกเสียง คะแนนโหวต
23/01/2014 stiefzus [nl] stiefzus การออกเสียง คะแนนโหวต
23/01/2014 melkveehouder [nl] melkveehouder การออกเสียง คะแนนโหวต
23/01/2014 delbrikgronden [nl] delbrikgronden การออกเสียง คะแนนโหวต
23/01/2014 bergbrikgronden [nl] bergbrikgronden การออกเสียง คะแนนโหวต
23/01/2014 rooibrikgronden [nl] rooibrikgronden การออกเสียง คะแนนโหวต
23/01/2014 plaseerdgronden [nl] plaseerdgronden การออกเสียง คะแนนโหวต
23/01/2014 akkereerdgronden [nl] akkereerdgronden การออกเสียง คะแนนโหวต
23/01/2014 meerveengronden [nl] meerveengronden การออกเสียง คะแนนโหวต
23/01/2014 daalbrikgronden [nl] daalbrikgronden การออกเสียง คะแนนโหวต
23/01/2014 slikvaaggronden [nl] slikvaaggronden การออกเสียง คะแนนโหวต
23/01/2014 gorsvaaggronden [nl] gorsvaaggronden การออกเสียง คะแนนโหวต
23/01/2014 drechtvaaggronden [nl] drechtvaaggronden การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เนเธอร์แลนด์

ติดต่อviool


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 279 (6 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 2

จำนวน ผู้ที่โหวต: 7คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 8.551


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 16.278

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 860