คำออกเสียงโดยvictorijaใน Forvo

สมาชิก: victorija สมัครสมาชิกเพื่อvictorijaออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
25/02/2012 загнаиваться [ru] загнаиваться การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/02/2012 загипсовать [ru] загипсовать การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/02/2012 заделка [ru] заделка การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/02/2012 загрубелый [ru] загрубелый การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/02/2012 зажимный [ru] зажимный การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/02/2012 засадка [ru] засадка การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/02/2012 засмолка [ru] засмолка การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/02/2012 замызгивать [ru] замызгивать การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/02/2012 замешка [ru] замешка การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/02/2012 захронометрировать [ru] захронометрировать การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/02/2012 зашиться [ru] зашиться การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/02/2012 знахарить [ru] знахарить การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/02/2012 заутюживание [ru] заутюживание การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/02/2012 застилка [ru] застилка การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/02/2012 запродажный [ru] запродажный การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/02/2012 замирение [ru] замирение การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/02/2012 занавесь [ru] занавесь การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/02/2012 занавоживать [ru] занавоживать การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/02/2012 централ [ru] централ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/02/2012 четвертаковый [ru] четвертаковый การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/02/2012 четвертьволновый [ru] четвертьволновый การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/02/2012 червонка [ru] червонка การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/02/2012 хрястнуться [ru] хрястнуться การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/02/2012 худородство [ru] худородство การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/02/2012 чивикать [ru] чивикать การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/02/2012 шаркун [ru] шаркун การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/02/2012 шаркотня [ru] шаркотня การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/02/2012 шелкомотальня [ru] шелкомотальня การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/02/2012 шинкарка [ru] шинкарка การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/02/2012 фарандола [ru] фарандола การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: รัสเซีย

ติดต่อvictorija


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 451 (4 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 9

จำนวน ผู้ที่โหวต: 4คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 12.282


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 6.990

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 677