คำออกเสียงโดยvictoradiazใน Forvo

สมาชิก: victoradiaz สมัครสมาชิกเพื่อvictoradiazออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
05/10/2012 Díaz [es] Díaz การออกเสียง คะแนนโหวต
05/10/2012 Víctor [es] Víctor การออกเสียง คะแนนโหวต
05/10/2012 permeado [es] permeado การออกเสียง คะแนนโหวต
05/10/2012 doce [es] doce การออกเสียง คะแนนโหวต
05/10/2012 reutilizado [es] reutilizado การออกเสียง คะแนนโหวต
05/10/2012 osmolaridad [es] osmolaridad การออกเสียง คะแนนโหวต
05/10/2012 hipertónica [es] hipertónica การออกเสียง คะแนนโหวต
05/10/2012 hipertónico [es] hipertónico การออกเสียง คะแนนโหวต
05/10/2012 etílico [es] etílico การออกเสียง คะแนนโหวต
05/10/2012 descrita [es] descrita การออกเสียง คะแนนโหวต
05/10/2012 aleatoriamente [es] aleatoriamente การออกเสียง คะแนนโหวต
05/10/2012 Desalinización [es] Desalinización การออกเสียง คะแนนโหวต
05/10/2012 conductividad [es] conductividad การออกเสียง คะแนนโหวต
05/10/2012 mencionada [es] mencionada การออกเสียง คะแนนโหวต
05/10/2012 reutilizando [es] reutilizando การออกเสียง คะแนนโหวต
05/10/2012 reutilizada [es] reutilizada การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Born in Mexico City and lived there for 30 yrs. then move to the US

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ประเทศเม็กซิโก

ติดต่อvictoradiaz


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 16

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 0

การเข้า ชม: 1.681


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: n/a

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 8.497