คำออกเสียงโดยverticordiaใน Forvo

สมาชิก: verticordia สมัครสมาชิกเพื่อverticordiaออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
06/03/2010 Bostonian [en] Bostonian การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/03/2010 slithery [en] slithery การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/03/2010 homemaker [en] homemaker การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/03/2010 outfox [en] outfox การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/03/2010 womanhood [en] womanhood การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/03/2010 fluttery [en] fluttery การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/03/2010 technobabble [en] technobabble การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/03/2010 jiggle [en] jiggle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/03/2010 enlivening [en] enlivening การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/12/2009 snowglobe [en] snowglobe การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/11/2009 dingbat [en] dingbat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/11/2009 seasoning [en] seasoning การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/11/2009 cornstarch [en] cornstarch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/11/2009 gingerbread [en] gingerbread การออกเสียง 2คะแนนโหวต
23/11/2009 photocopy [en] photocopy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/11/2009 halftone [en] halftone การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/11/2009 crosshatch [en] crosshatch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2009 crunchy [en] crunchy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2009 threadbare [en] threadbare การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/11/2009 nutmeg [en] nutmeg การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/11/2009 metallic [en] metallic การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/11/2009 glimmer [en] glimmer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2009 knelt [en] knelt การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/10/2009 Barnstable [en] Barnstable การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/10/2009 Scituate [en] Scituate การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/10/2009 Billerica [en] Billerica การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2009 Haverhill [en] Haverhill การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/10/2009 shrunken [en] shrunken การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2009 mocassin [en] mocassin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2009 unladylike [en] unladylike การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด

ข้อมูลของผู้ใช้

26 years old, born and raised mostly in Massachusetts, but have lived a total of 5 years in the UK (mostly central Scotland) and visit my family there every year.

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ติดต่อverticordia


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 38 (12 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 1.204

จำนวน ผู้ที่โหวต: 14คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 22.007


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 259

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 5.596