คำออกเสียงโดยveronicairetaใน Forvo

สมาชิก: veronicaireta สมัครสมาชิกเพื่อveronicairetaออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
29/01/2014 Parrandeo [es] Parrandeo การออกเสียง คะแนนโหวต
22/06/2011 consejo [es] consejo การออกเสียง คะแนนโหวต
22/06/2011 matrimonio [es] matrimonio การออกเสียง คะแนนโหวต
22/06/2011 entusiasmo [es] entusiasmo การออกเสียง คะแนนโหวต
22/06/2011 excelencia [es] excelencia การออกเสียง คะแนนโหวต
22/06/2011 plenitud [es] plenitud การออกเสียง 1คะแนนโหวต
22/06/2011 cárcel [es] cárcel การออกเสียง คะแนนโหวต
22/06/2011 endemoniado [es] endemoniado การออกเสียง คะแนนโหวต
22/06/2011 ministrar [es] ministrar การออกเสียง คะแนนโหวต
22/06/2011 Garvey [es] Garvey การออกเสียง คะแนนโหวต
22/06/2011 Salvador de Maella [es] Salvador de Maella การออกเสียง คะแนนโหวต
02/06/2010 entendió [es] entendió การออกเสียง คะแนนโหวต
02/06/2010 aguardaba [es] aguardaba การออกเสียง คะแนนโหวต
02/06/2010 escurrido [es] escurrido การออกเสียง คะแนนโหวต
02/06/2010 apesadumbrada [es] apesadumbrada การออกเสียง คะแนนโหวต
02/06/2010 pertenencias [es] pertenencias การออกเสียง คะแนนโหวต
02/06/2010 penetró [es] penetró การออกเสียง คะแนนโหวต
02/06/2010 destinados [es] destinados การออกเสียง คะแนนโหวต
02/06/2010 tardaba [es] tardaba การออกเสียง คะแนนโหวต
02/06/2010 correas [es] correas การออกเสียง คะแนนโหวต
02/06/2010 deceso [es] deceso การออกเสียง คะแนนโหวต
02/06/2010 incipientes [es] incipientes การออกเสียง คะแนนโหวต
02/06/2010 brindar [es] brindar การออกเสียง คะแนนโหวต
02/06/2010 tuvieron [es] tuvieron การออกเสียง คะแนนโหวต
02/06/2010 trasladó [es] trasladó การออกเสียง คะแนนโหวต
02/06/2010 asustaba [es] asustaba การออกเสียง คะแนนโหวต
02/06/2010 apalancamiento [es] apalancamiento การออกเสียง คะแนนโหวต
02/06/2010 anchas [es] anchas การออกเสียง คะแนนโหวต
02/06/2010 entregada [es] entregada การออกเสียง คะแนนโหวต
02/06/2010 exigía [es] exigía การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Nacida en Celaya, Guanajuato. Vivo en la Ciudad de México desde hace más de 30 años. Estudié Lengua y Literatura.

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ประเทศเม็กซิโก

ติดต่อveronicaireta


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 56 (1 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 3

จำนวน ผู้ที่โหวต: 2คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 4.306


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 10.895

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 3.354